Dernek 1. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Sayın Üyelerimiz,
Tarihi Savaş Sanatları Derneği’nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Ocak 2017 Salı akşamı saat 20:00’de, İstanbul Kadıköy Lisesi’nde gerçekleştirilecek HEMA çalışmasının bitimini müteakip, çalışmaya katılan üyelerin üzerinde mutabık kalacağı civardaki bir mekanda gerçekleştirilecektir.
Toplantı Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir;
  • Dernek organlarını oluşturmak, yönetim, denetim ve disiplin kurullarını seçmek,
  • Dernek adına yazışma yetkisine sahip kişiyi belirlemek,
  • Dernek adına bağış, para toplama yetkisine sahip kişiyi belirlemek,
  • Dernek adına banka hesabı açma yetkisine sahip kişiyi belirlemek,
  • Dernek adına online işlem şifresi alma yetkisine sahip kişiyi belirlemek,
  • Dernek logosunu belirlemek,
  • Dernek mühür ve kaşesinin bastırılmasına karar vermek, bu iş için birini yetkili kılmak,
  • Dernek gelir/gider makbuzları bastırılmasına karar vermek, bu işler için birini yetkili kılmak,
  • Dernek üyelik ücreti ve aidatlarını kararlaştırmak,
  • Eğitim ve kurs faaliyetleri düzenlemek ile yetkili kişiyi veya kişileri belirlemek,
Katılımcı üye sayısı ve gündemin içeriği göz önüne alındığında, toplantı esnasında gündem maddeleri üzerinden sıra ile ilerlenmesi ve açık oylama yapılması öngörülmektedir.
Bütün üyelerimiz Genel Kurul toplantısına ve öncesindeki çalışmaya davetlidirler.
Saygılarımızla
Dernek Yönetim Kurulu Geçici Başkanı,
Yakup Efe Tunçay