Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, itssb.org sitesine üye olan, site hizmetlerinden yararlanan tüm ziyaretçiler ve kullanıcılar ile Tarihi Savaş Sanatları Derneği’ne üye veya Dernek hizmetlerinden yararlanan kişiler açısından geçerlilik kazanır.

Bu Gizlilik Politikası, kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını ve ne şekilde korunduğunu göstermektedir.

Kapsam

İşbu Gizlilik Politikası, itssb.org (kısaca Site olarak anılacaktır) sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel bilgilerinizi nasıl yönettiğimizi anlatmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikasını ve Tarihi Savaş Sanatları Derneği’ne üye olmakla; kişisel bilgilerinizi, işbu Gizlilik Politikasında düzenlendiği şekilde, toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına açıkça onay vermektesiniz.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması

Siteyi kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Ancak Dernek Üyeliği sonucu veya başka bir şekilde Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı seçer iseniz, artık itssb.org için anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız.

Tarihi Savaş Sanatları Derneği’nin aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;

 • Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve bazı hallerde (kullanılan hizmete bağlı olarak,) banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler;
 • Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, itssb.org hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;
 • Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya Tarihi Savaş Sanatları Derneği’nin ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması);
 • Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler;

Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması

Tarihi Savaş Sanatları Derneği’nin kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, Dernekler kanunu ve yönetmelikler tarafından belirtilen şekilde üyelere ilişkin kayıt tutmak, buna ilaveten zaiyaretçilerine güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. Tarihi Savaş Sanatları Derneği’ın kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz;

 • Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak;
 • Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek;
 • Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve itssb.org Kullanıcı Sözleşmesi’ni uygulamak;
 • itssb.org ve Tarihi Savaş Sanatları Derneği’nin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek;
 • Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek;
 • Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.

Kişisel Bilgilerinizin itssb.org Tarafından Açıklanması

Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, itssb.org kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla veya Derneklere ilişkin kanun ve yönergelerde gerektiği belirtilen hallerde açıklayabiliriz.

Bunun yanında, itssb.org kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan taraflarla paylaşabilir;

 • Tarihi Savaş Sanatları Derneği’nin, sizin veya başkaca itssb.org kullanıcılarının hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir soruşturma, yasadışı faaliyet veya başkaca faaliyetler ile ilgili bilgi talebinde bulunan adli kurumlar veya diğer devlet kurumları veya üçüncü kişiler ile, açıklayabileceğimiz bilgiler, kullanıcı kimliğiniz, kullanıcı kimliği geçmişiniz, kişisel kimlik numaranız, adınız, yaşadığınız şehir ve telefon numaranız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, dolandırıcılık şikayetleriniz, teklif ve listeleme geçmişiniz veya ilgili görebileceğiniz diğer tüm bilgileri içerebilir.
 • Hak Sahipleri Koruma Programı katılımcıları ile ilgili dolandırıcılık faaliyetlerinin soruşturulması, fikri mülkiyet hakkı ihlali, korsanlık faaliyetleri; ve gizlilik anlaşmaları veya kanunlar gereğince münhasır takdir yetkimiz ile gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüz başkaca yasadışı faaliyetlerin araştırılması amacıyla. Bu durumda, isim, sokak, şehir, ülke, posta kodu, telefon numarası, elektronik posta adresi ve şirket adı bilgilerini açıklayabiliriz.
 • Tarihi Savaş Sanatları Derneği, adli veya diğer devlet kurumlarından veya 3. kişilerden geçerli bir talep gelmediği hallerde, kişisel bilgileri adli veya diğer devlet kurumlarına veya 3. kişilere açıklamayacaktır; ancak yukarıda sayılan durumlarla sınırlı olmamak üzere, gizliliğinizi korumak ve Sitede kanuna aykırı faaliyetleri gerçekleştirme teşebbüsünde bulunanları önleyebilmek amacıyla bu bilgilerin açıklanmasının veya kanuna aykırı olabilecek şüpheli işlemlerin bildirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve bu bildirimin muhtemel zararı veya maddi kaybı önleyeceği kanaatinde ise, bu bilgileri açıklayabilir.

Çerezler/Kurabiye

Bazı sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla “çerezler” (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktayız.

Çerezler hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli husus şöyledir:

 • Bazı özellikleri, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız.
 • Çerezleri, sizleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanıyoruz.
 • Çoğu çerezler “oturum çerezleri” dir, yani oturumun kapatılması ile sabit sürücünüzden otomatik olarak silinmektedir.

Kullanıcı Hesabının Güvenliği

Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız ve itssb.org şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal Tarihi Savaş Sanatları Derneği’ne bildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.

Kişisel Bilgilerinize Erişilmesi, Kişisel Bilgilerinizin Görüntülenmesi ve Değiştirilmesi

Siteye giriş yaparak, kişisel bilgilerinizin çoğunu görebilir ve değiştirebilirsiniz. Dernek Üyeleri haricindeki kullanıcılar için, kimlik doğrulanmasını yapmamız mümkün olmadığından kişisel bilgilerinizi manuel olarak değiştirememekteyiz. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. Tarihi Savaş Sanatları Derneği’ne başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, itssb.org Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilmektedir.

Güvenlik

Verilerin korunması gereken değerler olduğunu düşünmekteyiz, bu nedenle de kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç kullanmaktayız.

Ancak, sizlerin de bildiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veya bu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer kullanıcılar, Siteden elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarımızın her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir.

Genel

Gizlilik Politikasında yer alan koşulları Sitede yayınlanmak suretiyle her zaman değiştirilebiliriz. Değiştirilen koşullar, Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanır.