Eğitimler

Topluluğumuzun eğitim çalışmaları salı ve perşembe akşamları Kadıköy, Moda’da bulunan İstanbul Kadıköy Lisesi’nde, haftada iki gün yapılmaktadır.

HEMA eğitimlerimiz kısaca Alman kılıç okulu olarak anılan, Johannes Liechtenauer, Hans Talhoffer ve Joachim Meyer gibi Rönesans öncesi dönem Alman kılıç ustalarının el yazmalarındaki teknik ve öğretiler odaklıdır; çalışmalarda Güreş (ringen), hançer, uzun kılıç (federschwert) teknikleri uygulanmaktadır.

Her ayın ilk salısı gerçekleşen bir seferlik deneme amaçlı eğitimler için katılım ücreti 200 TL‘dir. Deneme dersine katılacakların kontenjan bilgisi için mutlaka irtibata geçip teyit alması gerekmektedir. Deneme çalışmasından sonra devam etmek isterseniz İstanbul Tarihi Savaş Sanatları Birliği’ne kayıt yaptırmanız gerekmektedir, devam etme durumunda 200 TL deneme dersi ücreti ilk aidattan (800 TL) düşürülecektir.

Özel ders opsiyonumuz hocalarımızın müsaitlik durumu ile sınırlıdır.

Spor yapmayı engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu olmayan 15 yaşını doldurmuş herkes, Kayıt ve Ücretler sayfasında belirtilen belgeleri doldurarak ve belirtilen aidatları ödeyerek kayıt yaptırabilir ve eğitimlere katılabilir. 18 yaşından genç kişiler için, bu belgelerin ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir.

HEMA eğitimlerimiz Tarihi Savaş Sanatları Derneği‘nin sunduğu bir eğitim programıdır.

Merak ettiğiniz her konu hakkında bize tarihisavassanatlaridernegi@gmail.com e-posta adresinden yazabilir veya Facebook sayfamızdan iletişime geçebilirsiniz.

Eğitimde ilerleme ve derece sistemi

Hema (Tarihi Eskrim) ve tarihi savaş sanatları eğitimlerinde, sporcuların ilerlemelerini ölçmek ve temel kavramlardan ileri kavramlara geçişi pekiştirmek amacıyla genellikle 4 dereceli bir ilerleme sistemi kullanılmaktadır. Bu dereceler, sporcuların bilgi ve deneyimlerini ölçmeleri ve kıyaslamaları için bir rehber ve çalışma motivasyonu sağlayacak bir hedef olduğu kadar, çalıştırıcıların da sporcuların beklenti, hedef ve ihtiyaçlarını ölçmeleri için faydalı bir çerçeve sağlar.

Bu dereceler şöyle sıralanır;

 • Acemi (Novice)
 • Deneyimli (Experienced)
 • Kıdemli (Senior)
 • Araştırmacı (Scholar)

Sporcular, bir dereceye erişmek için gerekli bilgi, çalışma süresi veya ekipman gerekliliklerini yerine getirdikleri zaman, o dereceye geçmek için sınava girmek istediklerini çalıştırıcılarına belirtebilirler. Derece atlamak veya sınava girmek sporcuların kendi tercihlerine bırakılmıştır ve zorunlu değildir.

Derece geçiş sınavlarının düzenlenmesi

Bir sonraki dereceye geçmek isteyen sporcular, sınava girmek istediklerini çalıştırıcılarına bildirirler, bunun üzerine çalıştırıcılar uygun bir tarihe gün verir. Sınavlar, salı ve perşembe akşamları düzenlenen toplu eğitim çalışmalarının sonunda, diğer sporcuların önünde ve o gün çalışmaya gelen bütün sporcuların katılımı ile açık olarak düzenlenir.

Sınav konuları derecelere göre farklılık göstermektedir.

Her bir dereceye erişmek için gereksinimler ve beklentiler şu şekildedir;

Acemi (Novice)

Eğitimlere en az 1 ay katılmış üyeler, Acemi derecesini edinmek için sınava girme hakkı kazanırlar.

Sınav Konuları: Temel adımlar ve yürüyüş, duruş (posture), vücut ve ağırlık merkezi farkındalığı, temel güreş (Ringen / Abrazare), doğru şekilde düşmeyi bilmek

Gerekli Ekipman: Sporcu apış arası koruması (kuki)

Temel duruş, adım, yürüyüş, vücut ağırlığı farkındalığı kazanmış sporcular, kılıçla yapılacak teknikleri doğru ve sağlıklı gerçekleştirmek için gerekli olan beden hareketliliğini ve bilincini edinmiş olurlar.

Deneyimli (Experienced)

Acemi sınavı sonrası eğitimlere en az 3 ay katılmış, maske veya çalışma kılıcı (federschwert) sahibi Acemi üyeler, Deneyimli derecesini edinmek için sınava girme hakkı kazanırlar.

Sınav Konuları: Temel gardlar ve temel saldırılar, bir duruştan diğerine geçiş, saldırıları birbirine bağlamak, temel mesafe (measure/mensur) ve temel zaman (tempo) kavramları, ileri seviye adımlar ve gelişmiş vücut mekaniği farkındalığı.

Gerekli Ekipman: Hema Maskesi veya Hema çalışma kılıcı (federschwert)

Temel duruş, adımlar ve vücut mekanikleri üzerine çalışan sporcu, kılıçla uygulanan temel gard ve saldırıları doğru ve etkili şekilde uygulayabilir, çapraz adımlar, merkez çizgiden çıkmak, dövüşte mesafe (measure/mensur) ve zaman (tempo) kavramlarını kullanarak, dövüş sırasında kendini koruyarak rakibe üstün gelmek için gerekli araçları edinmiş olur.

Deneyimli sporcular, serbest dövüş (spar) çalışmalarına katılabilir, uygun koruma ekipmanları ile serbestçe dövüşebilirler.

Beklentiler: Deneyimli sporculardan, eğitimler sırasında ekibe yeni katılanlar ve Acemiler ile birlikte eşleşmeleri, temel adımlar, temel duruş ve vücut mekanikleri konusunda eğitim arkadaşlarına zaman zaman yol gösterici ve yardımcı olmaları beklenir.

Kıdemli (Senior)

Deneyimli derecesi sınavı sonrası eğitimlere en az 6 ay katılmış, maske, çelik çalışma kılıcı (federschwert) ve ceket sahibi sahibi Deneyimli üyeler, Kıdemli derecesini edinmek için sınava girme hakkı kazanırlar.

Sınav Konuları: İleri gardlar ve ileri saldırılar (Meisterhauwen), merkez çizgi, çizgi dışı açılar, mesafe ve zaman gibi eskrim kavram ve mekaniklerini dövüşte etkili biçimde uygulayabiliyor olmak.  Dövüş ve eskrime ilişkin kavramları farklı silahlara veya silahsız mücadeleye uygulayabiliyor olmak.

Gerekli Ekipman: Hema Maskesi, çelik çalışma kılıcı (federschwert) ve hema ceketi

Kıdemli sporcular, tarihi eskrim ve tarihi savaş sanatları hakkında teori ve uygulamada yetkin ve bilgi sahibi olarak kabul edilirler.

Sınavı başarı ile geçen ve Kıdemli olan üyelere kulüp arması ve başarılarını gösterir belge sunulur.

Beklentiler: Kıdemli sporculardan, eğitimler sırasında ekibe yeni katılanlar, Acemiler ve Deneyimliler ile birlikte eşleşmeleri, temel adımlar, temel duruş ve vücut mekanikleri konusunda eğitim arkadaşlarına zaman zaman yol gösterici ve yardımcı olmaları beklenir.

Kıdemli sporcular, önceden planlayarak belirli konu veya silahlar hakkında eğitim verebilir, ekip çalışmasına katkıda bulunabilirler.

Araştırmacı (Scholar)

Deneyimli sporcular, tarihi eskrim ve savaş sanatları konusunda ilgilerini çeken belirli bir konuda araştırma yapmak, Tarihi eskrime kaynak oluşturan tarihi el yazmaları, kitaplar ve arkeolojik buluntular ile ilgili yazılı ve/veya deneysel çalışmalar yapmak, kendi deneyim ve bilgilerini geliştirdikleri kadar, ekiplerinin ve tarihi eskrim literatürüne de bilgi ve çabaları sonucunda bir artı değer katmak isterler ise, Araştırmacı (Scholar) olmak üzere çalışmaya başlayabilirler

Sınav Konuları: Araştırmacı olmak isteyenlerin sınavları, önceden belirlenmiş konular yerine, sporcunun yöneldiği ilgi alanına ve araştırma konusuna yönelik uygulamalı bir tez sunumu şeklinde gerçekleşir. Her sınav, Araştırmacı olmak isteyen sporcuya özel olarak hazırlanır, ve bir eğitim çalışmasının tamamının konusu olabilir.

Araştırmacı olmak isteyenlerin Tarihi Eskrim çalışmalarına kaynak oluşturan tarihi metinler, eski ustalar kadar, güncel araştırmalar, yayınlar, konular ve tartışmalar üzerine kayda değer bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir.

Araştırmacı olmak isteyen sporcuların, uluslararası bir Hema turnuvasına katılmış olmaları beklenir.

Gerekli Ekipman: Hema Maskesi, çelik çalışma kılıcı (federschwert), hema ceketi, eldiven ve gerekli diğer bütün korumalar.

Araştırmacı olan ve belirli bir konuda araştırma gerçekleştiren sporcuların bulgu, eser ve makaleleri, belirli zamanlarda Tarihi Savaş Sanatları Derneği tarafından yazılı veya görsel olarak yayınlanır.

Beklentiler: Araştırmacı sıfatını kazanmış kişilerin, Türkiye ve dünya genelinde Tarihi Eskrim çalışmalarını zenginleştirecek, bilgi ve deneyim ile desteklenir şekilde araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmeleri ve kendileri kadar bağlı oldukları ekibi de en saygın şekilde temsil etmeleri beklenmektedir.

 • 3 Haziran 2017, Tom Outwin & Devon Boorman Semineri

  3 Haziran 2017, Tom Outwin & Devon Boorman Semineri
 • 4 Haziran 2017, Tom Outwin & Devon Boorman Semineri

  4 Haziran 2017, Tom Outwin & Devon Boorman Semineri
 • 13 Haziran 2017, Tom Outwin ile çalışma öncesi

 • İlk çalışmamızdan

  HEMA ilk çalışma, toplu fotoğraf

Eğitim Günlerimiz

Salı ve Perşembe

Her salı ve perşembe akşamı saat 20:15 – 22:15 arası

İstanbul Kadıköy Lisesi Spor Salonu,
Caferağa Mh, Moda Caddesi, 34710, Kadıköy / İstanbul