Tarihi Savaş Sanatları Derneği Hakkında

Tarihi Savaş Sanatları, başta kılıç olmak üzere, ok, mızrak, zırhlı ve zırhsız mücadele gibi konuları da kapsayan oldukça geniş bir alandır.

2016 yılında Tarihi Savaş Sanatları kullanımı konusunda hevesli ve azimli kişilerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan çalışma topluluğumuz, kısa zaman içerisinde Türkiye içinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren benzer kurumların ve çalışma topluluklarının da ilgisini ve desteğini kazanmıştır.

Derneğimiz Tarihi Savaş Sanatları konusunda gerekli araştırma, çalışma ve etkinlikleri düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında benzer alanda faaliyet gösteren kulüp, kurum ve topluluklar ile ortak çalışmalar ve işbirliği sağlamak, başta kılıç olmak üzere kültür ve tarihimizde önemli yeri olan ok, mızrak ve benzeri diğer tarihi savaş ekipmanlarının kullanımı konusunda tarihi araştırmalar gerçekleştirmek, Tarihi Savaş Sanatlarını sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 20.12.2016 tarihinde, 34-229-053 tüzük numarası ile kurulmuştur.

Tarihi Savaş Sanatları Derneği, kuruluş amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri sürdürmektedir;

  • Türkiye içerisinde ve Uluslararası alanda benzer faaliyetler gösteren topluluk, kuruluş ve derneklerle işbirliği düzenlemek,
  • Kılıç kullanımı konusunda çalışmalar, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek,
  • Çeşitli Müzeler ve özel araştırmacılar ile işbirliği düzenlemek, araştırmalar gerçekleştirmek,
  • Tarihi Savaş Sanatlarına ilişkin Türkiye ve yurt dışında gerçekleşen müsabaka ve etkinliklere katılarak varlık göstermek

Dernek Faaliyetleri

Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Gerçek kişi olarak üye olabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

  • Fiil ehliyetine sahip olmak
  • 18 yaşına girmiş olmak
  • Derneğin amaçlarını benimsemek ve dernek çalışmaları ile derneği temsilen bulunacağı durumlarda, temel kuruluş ilkelerine bağlı kalmak.
  • Bu amaçları gerçekleştirmeye yarayacak vasıflara haiz olmak
  • Yabancılar için Türkiye’de oturma iznine sahip olmak
  • 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu sınırlaması kapsamında bulunmamak

Üyeliğe ilişkin işlemler, Dernek Yönetim Kurulu tarafından Dernek Tüzüğünde belirtilen şartlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

Üyelik Başvurusu

Dernek üyeliği için yukarıda belirtilen şartları sağlayan kişiler, Üyelik Başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra dernek yetkilisine teslim ederek üyelik başvurusunda bulunurlar.

Dernek yönetim kurulu, başvuruyu takip eden 30 iş günü içerisinde gerçekleştirecekleri ilk toplantıda üyelik başvurusunu görüşüp karara bağlar. Karar sonucu, aday tarafından doldurulan başvuru formunda belirtilen e-posta adresine iletilir. Başvurusu olumsuz sonuçlanan kişilerin ödemiş olduğu üyelik ücreti iade edilmez.

Dernek İletişim Bilgileri:

Tarihi Savaş Sanatları Derneği
Kütük No: 34-229-053
Posta: Acıbadem Mh. Çiçekli Sk. Çiçek Apt. No: 1/B Kadıköy İstanbul
E-posta: tarihisavassanatlaridernegi@gmail.com

Dernek Banka hesap Bilgileri:

Garanti Bankası,  Kalamış şubesi
Ünvanı: TARİHİ SAVAŞ SANATLARI DERNEĞİ
Hesap No: 343 – 6296276
IBAN: TR63 0006 2000 3430 0006 2962 76