Modern Kılıç Dövüşü nedir?

Modern Kılıç Dövüşü (Modern Sword Fighting / MSF), atletlerin “spor kılıç”, “spor kalkan” gibi yumuşak plastikten üretilmiş güvenli spor gereçleri ile birbirlerine karşı orta çağ silah teknikleri kullanarak mücadele ettikleri bir dövüş sanatı türüdür.

MSF fiziksel ve zihinsel gelişime yardımcı olur, bireyleri eğlenceli ve güvenli şekilde fiziksel faaliyette bulunmak için teşvik eder. Yaş, cinsiyet, fiziksel yeterlilik ve sosyal imkanlar gözetmeksizin herkes tarafından yapılabilecek bir spordur. MSF kuralları herkes için aynıdır.

Herkes MSF yapabilir.

Koruma ve Spor ekipmanları

MSF’de kullanılmak üzere özel spor ekipmanları mevcuttur: spor kalkanları, spor kılıçları ve spor tipi çift elli kılıçları. Bu ekipmanlar başka hiç bir sporda kullanılanlara benzemez. Ekipmanların boyutları, sporcuların boy ve ağırlığına göre belirlenir.

MSF Sportif Disiplinleri

  • kalkan ve kılıç,
  • küçük kalkan ve kılıç,
  • tek elli kılıç,
  • çift elli kılıç,
  • «triathlon msf» (3 farklı tür silah ile)

Deneysel kategoriler:

  • spor şaşka ve şaşka + küçük kalkan,
  • 5’e 5 takım savaşları,
  • yakın dövüş teknikleri de dahil olmak üzere karışık dövüşler (yalnızca +18),
  • çift kılıç

Kılıç Dövüşü Geleneği

Çok eski zamanlardan beridir, insanlar kılıç kuşanmıştır. Dövüş kültürü özellikle Orta Çağda en hızlı gelişmesini göstermiştir. Bu dönemlerde Talhoffer, Mayer ve Liechtenauer gibi ustalar tarafından kılıç kullanma sanatı üzerine kaleme alınan yazmalar ortaya çıkmıştır.

Modern Kılıç Dövüşü bu tarihi geleneğe yeni bir sportif değer katarak korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Federasyon Hakkında

IFMSF LogoIFMSF (Uluslararası Modern Kılıç Dövüşü Federasyonu / International Federation of Modern Sword Fighting), amacı MSF’yi bir spor dalı olarak uluslararası alanda tanıtmayı ve geliştirmeyi amaç edinmiş bir uluslararası sportif kamu kuruluşudur.

IFMSF’nin görevi, Modern Kılıç Dövüşünü ve kılıç ve benzeri diğer silahlar ile yapılan ortaçağ dövüş sanatlarını, özellikle çocukların ve gençlerin güvenli, erişilebilir ve eğlenceli biçimde gerçekleştirmesini sağlamak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa ve diğer Dünya ülkelerinde yaygınlaştırmaktır. Federasyonun en önemli amacı genç nesillerin kendi ülkelerinin tarih ve kültürlerini sevmelerini ve ilgi duymalarını sağlamak üzere eğitmek ve cesur, onurlu olmaları ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için gerekli değerleri aşılamaktır.

IFMSF ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://www.ifmsf.com/federation-eng.html

Ülkemizde Modern Kılıç Dövüşü

Dernek sporcularımız 27 Ocak 2017 tarihinde İsrail’de düzenlenen IFMSF seminerine katılmış ve Federasyon Başkanı Maria Davydova tarafından sunulan seminer ile seminer sonrası düzenlenen uygulamalı eğitim ve müsabakalara katılarak IFMSF 1 ve 2. derece eğitmen sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Derneğimiz Modern Kılıç Dövüşü sporunun ülkemizde yaygınlaşması için gerekli çalışmaları yapmaya devam etmektedir.

Aynı zamanda HMB Soft olarak da adlandırılan MSF,  çelik zırhlı tam-temas dövüş sporu olan Buhurt’un yumuşak ekipmanla antrenmanlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Pek çok ülkenin HMB (Historical Medieval battle / Tarihi Ortaçağ Dövüşü) takımları, hazırlık çalışmalarını MSF ekipmanları ve kuralları ile gerçekleştirmektedir.